Πρόσκληση σε Ημερίδα στα Ιωάννινα

ΘΕΜΑ: «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ - Καταγραφή και αξιολόγηση του γενετικού υλικού των απειλούμενων τοπικών ειδών και ποικιλιών» - Πρόσκληση σε Ημερίδα

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ημερίδα με κύριο θεματικό αντικείμενο «Μελέτη των χαρακτηριστικών τοπικών κηπευτικών και δενδρωδών καλλιεργειών για την περιοχή της Ηπείρου»  του έργου με τίτλο «Καταγραφή και αξιολόγηση του γενετικού υλικού των απειλούμενων τοπικών ειδών και ποικιλιών» η οποία θα πραγματοποιηθείτην Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015 (ώρα έναρξης 10:00)  στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Ιωάννινα.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Δρ. Πατακιούτας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής

Δείτε το Πρόγραμμα εδώ

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Δείτε που είναι το Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου κάνοντας κλικ εδώ