Καταγραφή και αξιολόγηση του γενετικού υλικού των απειλούμενων τοπικών ειδών και ποικιλιών

Σχετικά με το έργο

Καταγραφή και αξιολόγηση του γενετικού υλικού των απειλούμενων τοπικών ειδών και ποικιλιών
Περιγραφή και στόχοι του Έργου

Περιγραφή, η ιδεά, οι στόχοι, τα παραδοτέα.

Read more
Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου

Κάντε κλικ εδώ

 

 

Σύνδεσμοι, Νομοθεσία

Σύνδεσμοι Σχετικά με το έργο και την αξιοποίηση τοπικών ποικιλιών, Νόμοι, Κανονισμοί, Αναφορές, κλπ σχετικά με τις τοπικές ποικιλίες.

Read more
Διαδικασία εντοπισμού και είδη ανά περιοχή
Read more
Χάρτης

Χάρτης Επιλογής Τοπικών Ποικιλιών της Ηπείρου

Read more
Τελική Αξιολόγηση
Read more